Školní družina na stránkách naší školy

http://www.zstgmivancice.cz/druzina.php


Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu ve školním roce 2016 / 2017

http://www.zstgmivancice.cz/studium/druzina/2016-2017/info_rodicum.pdf

Vyzvednutí dítěte ze školní družiny

http://www.zstgmivancice.cz/studium/druzina/vyzvedavani.pdf

Vzor omluvenky do školní družiny

http://www.zstgmivancice.cz/studium/druzina/omluvenka.pdf

Akce školní družiny 2016/2017

http://www.zstgmivancice.cz/studium/druzina/2016-2017/akce.pdf