Školní jídelna

Jídelníček

http://www.zstgmivancice.cz/jidelnicek.php

Internetové stránky školní jídelny

http://www.sjivancice.cz/