Postup při výskytu vši dětské

https://www.zstgmivancice.cz/edeska/vsi.pdf